Nr 44/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

 
Zarządzenie Nr 44/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2014 roku na Wydziale Nauk Technicznych znosi się:

1)     Katedrę Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

2)     Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,

3)     Katedrę Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,

4)     Katedrę Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 10:04
Data aktualizacji:
14.07.2014 10:04
Liczba wyświetleń:
1860
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr44.doc40.5 KB