Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich

 
Zarządzenie Nr 42/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie praktyk studenckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz. U.z 2012 r., poz. 572,
ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1233), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131), Uchwały Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie (ze zm.), Uchwały Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia (ze zm.), Uchwały
Nr 78 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn, prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, Uchwały Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca
2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (ze zm.) oraz Uchwały Nr 230 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2014/2015, stanowiące załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 08:17
Data aktualizacji:
14.07.2014 09:04
Liczba wyświetleń:
4895
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr42.doc74.5 KB
ZaldoZarzNr42.pdf58.47 KB
ZalNr3doZarzNr42.doc41 KB
ZaldoZarzNr42.doc68.5 KB