Wersje strony Nr 563 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów oraz opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.