Nr 157 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie

UCHWAŁA Nr 157

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu:

 

§ 1

1. Od 2007 roku Uniwersytet zawiesza rekrutację na kierunku stosunki międzynarodowe w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie.

2. Studenci realizujący studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie, kontynuują naukę do zakończenia cyklu kształcenia.

 

§ 2

1. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie uruchamia się kształcenie na kierunku: historia, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich, w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej o 6 semestralnym okresie nauki.

2. Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne, jest Wydział Humanistyczny.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
17.09.2007 08:18
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:11
Liczba wyświetleń:
2821
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument