Nr 41/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 41/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stanowi się
co następuje:

 § 1

W Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 roku, § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8

1.  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się
     z pracodawcą z powierzonego mienia, w szczególności poprzez:

          1)  bezzwłoczne wydanie pracodawcy posiadanego mienia służbowego, w tym kluczy do pomieszczeń,
               telefonu komórkowego, komputera przenośnego i karty płatniczej,

          2)  przekazanie wszystkich haseł do komputerów oraz zaszyfrowanych plików.

2.  Pracownik jednostki organizacyjnej właściwej do spraw kadr sporządza pisemną informację o rozwiązaniu
     lub wygaśnięciu stosunku pracy z danym pracownikiem i przekazuje ją związkom zawodowym działającym
     w Uniwersytecie.”

 § 2

Treść zmian uzgodniono ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Uniwersytetu.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Uniwersytetu.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.06.2014
Data publikacji:
17.06.2014 10:09
Data aktualizacji:
17.06.2014 10:09
Liczba wyświetleń:
1958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr41.doc30.5 KB