Nr 38 /2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 38 /2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2014 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Zmienia się brzmienie załączników do Regulamin organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
     1)  nr 2 – Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej,
     2)  nr 3 – cennik opłat za usługi biblioteczne.
 
2.   Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej stanowi załącznik nr 1
    do niniejszego Zarządzenia.
 
3.   Cennik opłat za usługi biblioteczne stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie
Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm. w zakresie uregulowanym niniejszym Zarządzeniem.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2014
Data publikacji:
17.06.2014 09:35
Data aktualizacji:
17.06.2014 09:38
Liczba wyświetleń:
1819
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr38.doc34.5 KB
ZalNr1dozarzNr38.pdf182.93 KB
Zalnr2doZarzNr38.pdf137.57 KB