Nr 37/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”

 
 
Zarządzenie Nr 37/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2014 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”  
 
 Na podstawie art. 66 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2013.1581), zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.  W zarządzeniu Nr 55/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzorów
     druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich” zmienia się załącznik 1 – wzór druku
     „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”.
 
2.  Wzór druku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2014
Data publikacji:
17.06.2014 07:34
Data aktualizacji:
17.06.2014 07:35
Liczba wyświetleń:
2289
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr 37.doc64 KB
ZaldozarzNr37.pdf107.97 KB