nabór na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Zagranicznych

Strona została usunięta dnia: 9 czerwiec, 2014 - 12:47

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę
w Biurze ds. Projektów Zagranicznych
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Opis stanowiska:
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów badawczych współfinansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Udzielanie pracownikom Uniwersytetu informacji dotyczących procedur obowiązujących
  w procesie aplikacji i realizacji projektów badawczych współfinansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Udział w procesie przygotowywania dokumentacji projektowej.
 • Monitoring projektów badawczych zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie oraz przedstawianie bieżącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach
  i zagrożeniach w realizacji projektów.
 • Prowadzenie rejestru projektów badawczych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz jej wprowadzanie do elektronicznego systemu obsługi projektów zagranicznych.
 • Obsługa administracyjno – organizacyjna zespołów kontrolujących projekty badawcze.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
 • Minimum 2 – letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych
  z funduszy zagranicznych.
 • Znajomość procedur i przepisów dotyczących pozyskiwania funduszy zagranicznych.
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej.
 • Znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych
  z funduszy zagranicznych
  .
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
 • Mile widziane referencje.
Dokumenty należy składać w kopercie zawierającej opis:
„Rekrutacja – specjalista
Biuro ds. Projektów Zagranicznych”
 
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Biuro ds. Projektów Zagranicznych
ul. Prawocheńskiego 9
10  – 720 Olsztyn
tel. kontaktowy: 089 523- 41- 41

Termin składania dokumentów: do 16 czerwca 2014 r.
 
Inne informacje:
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie
  nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.06.2014
Data publikacji:
09.06.2014 08:00
Data aktualizacji:
09.06.2014 12:47
Liczba wyświetleń:
2944
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument