Nr 36/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych

 
 
Zarządzenie Nr 36/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2014 roku
 
w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 5 ust. 1 uchwały Nr 294 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25
października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się wydziałowe plany finansowe.

2.  Plany, o których mowa w ust. 1, zostają przekazane dziekanom poszczególnych wydziałów:

1)     Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

2)     Wydział Biologii i Biotechnologii,

3)     Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

4)     Wydział Humanistyczny,

5)     Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

6)     Wydział Matematyki i Informatyki,

7)     Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

8)     Wydział Nauk Ekonomicznych,

9)     Wydział Nauk Medycznych,

10)  Wydział Nauk o Środowisku,

11)  Wydział Nauk Społecznych,

12)  Wydział Nauk Technicznych

13)  Wydział Nauki o Żywności,

14)  Wydział Prawa i Administracji,

15)  Wydział Studiów Technicznych i Społecznych,

16)  Wydział Sztuki,

17)  Wydział Teologii.

3.  W przypadku zmiany sytuacji finansowej Uniwersytetu wydziałowe plany finansowe podlegają korekcie.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2014 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2014
Data publikacji:
02.06.2014 11:52
Data aktualizacji:
05.06.2014 10:08
Liczba wyświetleń:
2537
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr36.doc44 KB