Nr 33/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna”

 
 
Zarządzenie Nr 33/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2014 roku
 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

§ 1

1.  Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Edukacja
     inkluzyjna”
.
 
2.  Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
     i posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
 
3.  O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
 
4.  Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
5.  Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4500,00 zł.
 
6.  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.
 
7.  Absolwenci, posiadający przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na określonych
    etapach edukacji uzyskają wiedzę w obszarze edukacji inkluzyjnej.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Edukacja inkluzyjna” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2014
Data publikacji:
02.06.2014 10:09
Data aktualizacji:
02.06.2014 10:19
Liczba wyświetleń:
1624
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr33.doc30 KB