Nr 22/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie

 
Decyzja Nr 22/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się co następuje:

 

§ 1


1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,

2)     mgr inż. Dariusz Raubo,

3)     mgr inż. Anna Anulewicz,

4)     mgr inż. Tomasz Trypuz,

5)     mgr Anna Kurzyńska – radca prawny.

 

2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego
w dniu 16.05.2014 r. na sprzedaż prawa własności następujących
    nieruchomości:

1)  Działki nr 201/14 i udziału do ¼ w działce Nr 201/12, pow. 22.936 m2, obręb Jaroty, gm. Stawiguda, (przeznaczenie – zabudowa usługowa i handlowa);

      2) Działki Nr 3/5, 4/5, pow. 103.743 m2, obręb 107 m. Olsztyn, ul. Gen. Władysława
          Sikorskiego, ul. Juliana Tuwima (przeznaczenie – zabudowa obiektów handlowych o pow.
          sprzedaży powyżej 2000m2 , zieleń urządzona, ciągi piesze);

3)   Działka nr 2/206 i udział do 1/5 w działce 2/220, pow. 436 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Perłowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

4)    Działka nr 2/213 i udział do 1/8 w działce 2/215, pow. 1048 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Perłowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

5)   Działka nr 2/225 i udział do 1/8 w działce 2/215, pow. 875 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Perłowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

6)   Działka nr 38/19 i udział do 1/26 w działkach 38/31, 38/51 , pow. 1015 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

7)  Działki nr 38/21 , 34/16, 37/10 , pow. 1388 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

8)   Działka nr 38/24 i udział do 1/26 w działkach 38/31, 38/51 , pow. 935 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

9)   Działka nr 38/33 i udział do 1/26 w działkach 38/31, 38/51 , pow. 954 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

10) Działka nr 38/42 i udział do 1/26 w działkach 38/31, 38/51 , pow. 924 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

11) Działka nr 38/44 i udział do 1/26 w działkach 38/31, 38/51 , pow. 826 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

12) Działka nr 38/50 i udział do 1/26 w działkach 38/31, 38/51 , pow. 933 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

13) Działka nr 4/25 i udział do 1/6 w działce 4/26 , , pow. 956 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

14) Działka nr 4/38, pow. 975 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

15) Działka nr 4/39, pow. 980 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

16) Działki nr 4/41 , 34/54, pow. 961 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

17) Działki nr 4/50, pow. 897 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

18) Działka nr 34/44, pow. 847 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

19) Działka nr 34/49, pow. 1055 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

20) Działka nr 34/52, pow. 1253 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

21) Działka nr 34/58 i udział do 1/10 w działkach 4/47, 34/57 , pow. 1015 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

22) Działka nr 34/59 i udział do 1/10 w działkach 4/47, 34/57 , pow. 1012 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

23) Działka nr 34/77, pow. 768 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

24) Działka nr 38/70, pow. 773 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

25) Działka nr 38/79, pow. 804 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

26) Działka nr 38/81, pow. 921 m2, obręb 118 m. Olsztyn, ul. Mjr. Jana Piwnika (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

27) Działka nr 2/145, pow. 2367 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Marcina Antonowicza (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

28) Działka nr 2/112, pow. 1240 m2, obręb 160 m. Olsztyn, ul. Martyny Okęckiej-Bromkowej (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

 

3.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.

4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2014
Data publikacji:
16.05.2014 08:59
Data aktualizacji:
16.05.2014 09:30
Liczba wyświetleń:
2979
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dECnR22.docx76.92 KB