Nr 31/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”

 
Zarządzenie Nr 31/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”
 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk o Środowisku likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2014
Data publikacji:
09.05.2014 09:38
Data aktualizacji:
09.05.2014 09:39
Liczba wyświetleń:
1763
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr31.doc29 KB