Nr 30/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego

Strona została usunięta dnia: 9 maj, 2014 - 09:23

 
Zarządzenie Nr 30/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 maja 2014 roku
 
 
w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego
do zaliczania do minimum kadrowego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz,572, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1
 
Wprowadza się wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie Nr 44/2012 Rektora UWM z dnia 15.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2014
Data publikacji:
09.05.2014 09:22
Data aktualizacji:
09.05.2014 09:23
Liczba wyświetleń:
1458
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr30.doc45.5 KB
oswiadczenieminimumkadrowe.doc41.5 KB