Nr 28/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 
Zarządzenie Nr 28/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.),
w związku z Uchwałą Nr 515 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z
dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 maja 2014 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się Katedrę Analizy Zespolonej.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2014
Data publikacji:
09.05.2014 09:08
Data aktualizacji:
09.05.2014 09:09
Liczba wyświetleń:
1721
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr28.doc40.5 KB