Nr 27/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 27/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), § 4-6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
1.  Określa się standardy kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
2.  Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia
    i obowiązują dla studiów, których cykl kształcenia rozpoczyna się od 1 października 2014 roku.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2014
Data publikacji:
09.05.2014 08:56
Data aktualizacji:
09.05.2014 08:59
Liczba wyświetleń:
2697
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr27.doc29 KB
ZalNr1doZarzNr27.pdf115.5 KB
zalNr2doZarzNr27.pdf305.29 KB