Nr 26/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DYPLOMU UZNANIA

 
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie Regulaminu przyznawania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie DYPLOMU UZNANIA
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
1. W celu wyróżnienia pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu
    szczególnych zasług wprowadza się DYPLOM UZNANIA, którego wzór stanowi załącznik nr 1
    do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zasady wyróżniania DYPLOMEM UZNANIA określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2
    do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.04.2014
Data publikacji:
09.05.2014 08:37
Data aktualizacji:
09.05.2014 10:25
Liczba wyświetleń:
2364
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr26.doc32.5 KB
regulamindyplomuznania.pdf83.94 KB
Dyplomuznania.pdf503.35 KB