Nr 15/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 
Decyzja Nr 15/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie w związku z § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 

§ 1

1. W § 1 ust. 9 decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania
    Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli
    akademickich z dnia 14 grudnia 2012 roku:
    1)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:
        „2) prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki”,
    2)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
        „3) prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór”
    3)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
        „4) dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM,”
 
2. Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład wydziałowej komisji oceniającej Wydziału Nauk Medycznych w kadencji
    2012-2016 stanowią:
 
   Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. zw.
 
        Członkowie:
   1)  prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, prof. zw.,
   2)   prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki,
   3)   prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór,
   4)   dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM,
   5)   dr n. med. Anna Żurada,
   6)   dr n. med. Olga Bielan,
   7)   dr wet. Anita Mikołajczyk – ZNP,
   8)   Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
   9)   Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
 
 
§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2014
Data publikacji:
09.05.2014 07:40
Data aktualizacji:
09.05.2014 07:41
Liczba wyświetleń:
1392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr15.doc58 KB