Nr 24/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”

 
Zarządzenie Nr 24/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Surdologopedia”.

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

1)    tytułem zawodowym licencjata lub magistra w zakresie kierunku logopedia lub

2)  tytułem zawodowym magistra oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu logopedii.

3.    Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji i mają charakter dokształcający.

4.  O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

5.    Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

6.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4500,00 zł.

7.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

§ 2

Studia podyplomowe „Surdologopedia” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2014
Data publikacji:
30.04.2014 09:18
Data aktualizacji:
30.04.2014 09:22
Liczba wyświetleń:
2227
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr24.doc34.5 KB