Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 14/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.:Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 i § 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, stanowi się co następuje:

§ 1

1.     W § 1 decyzji Nr 12/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:

1)    pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prof. dr hab. Jerzy GIELECKI – przedstawiciel Rady Społecznej Uniwersyteckiego
  Szpitala Klinicznego w Olsztynie”,

2)    dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM – przedstawicielka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7) dr hab. Joanna WOJTKIEWICZ, prof. UWM – przedstawicielka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. W skład Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, po zmianach, o których mowa w ust. 1, wchodzą:

1)     prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI – przewodniczący,

członkowie:

2)  prof. dr hab. Jerzy GIELECKI – przedstawiciel Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie,

3)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,

4)   prof. dr hab. Tomasz STOMPÓR – przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,

5)   prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK – przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,

6) dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM – przedstawicielka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7) dr hab. Joanna WOJTKIEWICZ, prof. UWM – przedstawicielka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2014
Data publikacji:
23.04.2014 09:06
Data aktualizacji:
23.04.2014 09:10
Liczba wyświetleń:
1660
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzjaNr14.docx17.46 KB