Nr 23/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli przysposobienia obronnego”

 
Zarządzenie Nr 23/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
 

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli przysposobienia obronnego”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Na Wydziale Nauk Społecznych likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Dla nauczycieli przysposobienia obronnego”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.04.2014
Data publikacji:
15.04.2014 10:04
Data aktualizacji:
15.04.2014 10:04
Liczba wyświetleń:
1683
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr23.doc28 KB