Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska

 
 
Zarządzenie Nr 21/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 marca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz umowy nr UDA-POKL.04.01.02-00-114/10-00 pt. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” zarządza się co następuje:

 

§ 1

Regulamin płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 32/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi i Koordynatorom projektu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2014
Data publikacji:
08.04.2014 10:32
Data aktualizacji:
08.04.2014 10:38
Liczba wyświetleń:
1726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr21.doc84.5 KB
RegulamindozarzNr21.pdf1.01 MB
zal1porozumienie.pdf303.01 KB
Zal2Koncepcja.pdf294.96 KB