Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska

 
 
Zarządzenie Nr 20/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 marca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów
I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz umowy nr UDA-POKL.04.01.02-00-114/10-00 pt. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” zarządza się co następuje:

 

§ 1

Regulamin dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi i Koordynatorom projektu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2014
Data publikacji:
08.04.2014 10:22
Data aktualizacji:
08.04.2014 10:27
Liczba wyświetleń:
1645
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr20.docx15.48 KB
RegulaminzarzNr20.pdf1.01 MB
zal1zarzNr20.pdf291.32 KB
zal2zarzNr20.pdf292.41 KB