Nr 18/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”

 
 
Zarządzenie Nr  18/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 3 ust.
4 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”
w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4800,00 zł,
      szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.”

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

                                                                                   prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2014
Data publikacji:
26.03.2014 09:40
Data aktualizacji:
26.03.2014 09:40
Liczba wyświetleń:
1800
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr18.doc29 KB