Nr 19/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 19/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2014 roku
 

w sprawie Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie


Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) w związku z § 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz.U. Nr 44, poz. 414 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia pełni Prorektor ds. Nauki.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.03.2014
Data publikacji:
26.03.2014 09:20
Data aktualizacji:
26.03.2014 09:31
Liczba wyświetleń:
1879
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr19.doc83.5 KB
regulaminoperatow.pdf126.24 KB