Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 25 marzec, 2014 - 18:01

 
DECYZJA Nr 8/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 marca 2014 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  W celu poprawy funkcjonowania administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    w obszarze finansowo-kadrowym powołuję Zespół ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

1)        Przewodniczący – dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,

      Członkowie:

2)        prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI,

3)        prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,

4)        dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,

5)        prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,

6)        dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI,

7)        dr inż. Aleksander SOCHA.

 

2.    Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie Rektorowi w terminie do 10 kwietnia 2014 r. propozycji zmian w strukturze organizacyjnej jednostek zapewniających obsługę finansowo-kadrową Uniwersytetu.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.03.2014
Data publikacji:
25.03.2014 18:00
Data aktualizacji:
25.03.2014 18:01
Liczba wyświetleń:
995
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decNr8.docx16.99 KB