Nr 5/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Strona została usunięta dnia: 25 marzec, 2014 - 15:13

 
 
DECYZJA Nr 5/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 marca 2014 roku

 

w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj.: Dz.U. 2012. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz  § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 914 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2014/2015, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Dopuszcza się ustalenie przez dziekana wydziału innych terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających zajęcia dydaktyczne wcześniej niż
w październiku 2014 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2014
Data publikacji:
25.03.2014 15:12
Data aktualizacji:
25.03.2014 15:13
Liczba wyświetleń:
1918
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr5.docx17.88 KB