Nr 16/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
Zarządzenie Nr 16/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 469 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 marca 2014 roku na Wydziale Nauk Medycznych zmienia się nazwę:

1)  Kliniki Pediatrii na Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia;

2)  Kliniki Kardiologii na Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.02.2014
Data publikacji:
18.03.2014 14:14
Data aktualizacji:
18.03.2014 14:14
Liczba wyświetleń:
1712
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr16.doc40 KB