Nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia w Studium Języków Obcych Ośrodka Kształcenia Językowego

 
Zarządzenie Nr 15/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie utworzenia w Studium Języków Obcych Ośrodka Kształcenia Językowego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 468 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Studium Języków Obcych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Z dniem 1 marca 2014 roku tworzy się w Studium Języków Obcych Ośrodek Kształcenia
   Językowego,
zwany dalej Ośrodkiem.
 
2. Głównym zadaniem Ośrodka jest organizacja kursów i szkoleń językowych dla pracowników,
   studentów uczelni i osób spoza Uniwersytetu oraz przeprowadzanie międzynarodowych
   certyfikowanych egzaminów językowych.
 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony
   przez Rektora na wniosek Kierownika Studium Języków Obcych.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Studium Języków Obcych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.02.2014
Data publikacji:
18.03.2014 13:58
Data aktualizacji:
18.03.2014 14:10
Liczba wyświetleń:
2668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr15.doc31 KB