Nr 14/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzorów druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego”

 
Zarządzenie Nr 14/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lutego 2014 roku

 
w sprawie określenia wzorów druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego”

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr  785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego – opiekun dzieła” oraz „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego – recenzent dzieła” w celu dokumentowania oceny dzieła artystycznego, dokonywanej przez opiekuna dzieła i recenzenta dzieła na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stanowiące odpowiednio załączniki: 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1. Określone w załącznikach 1 i 1a wzory druków,  stosuje się w procedurze oceny dyplomowego dzieła artystycznego studentów, realizujących cykle kształcenia w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji, tj. cykle kształcenia rozpoczęte z dniem 1 października 2012 roku.

2. Dla studentów kontynuujących cykle kształcenia, rozpoczęte przed 1 października 2012 roku, stosuje się wzór druku „Ocena dzieła artystycznego” określonego Zarządzeniem Nr 1 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2002 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2014
Data publikacji:
03.03.2014 10:54
Data aktualizacji:
03.03.2014 12:52
Liczba wyświetleń:
2584
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr14.doc72 KB
ZalNr1dozarzNr14.doc66.5 KB
ZalNr2dozarzNr14.doc45.5 KB