Nr 11/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 11/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2014 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie

 Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity; Dz.U.2012.572, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U.2011.196.1167), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2011.201.1188) oraz Uchwałą nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     W Zarządzeniu Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów
w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, w załączniku nr 3 ulega zmianie wzór wypełniania duplikatu dyplomu ukończenia studiów.

2.     Wzór wypełniania duplikatu dyplomu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2014
Data publikacji:
18.02.2014 15:01
Data aktualizacji:
29.10.2014 11:58
Liczba wyświetleń:
2952
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr11.doc32.5 KB
ZaldozarzNr11.pdf413.14 KB