Nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016

 
Decyzja Nr 2/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 stycznia 2014 roku

w sprawie Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 1 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji
ds. Własności Intelektualnej stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     W § 1 decyzji Nr 82/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Własności Intelektualnej:

1)   dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie daty 2017 datą 2016,

2)      pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) mgr Jerzy SIWKIEWICZ”.

 

2.  Skład Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016, po zmianach określonych
w ust. 1 pkt 2, przedstawia się następująco:

1)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM - Przewodniczący

2)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI – Zastępca Przewodniczącego

Członkowie:

3)     mgr Jerzy SIWKIEWICZ,

4)     inż. Izabella RANISZEWSKA,

5)     prof. dr hab. Władysław CHOJNOWSKI,

6)     dr hab. Robert WÓJCIK, prof. UWM,

7)     dr Marek SALAMONOWICZ.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.01.2014
Data publikacji:
18.02.2014 14:27
Data aktualizacji:
18.02.2014 14:28
Liczba wyświetleń:
1471
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr2.docx19.33 KB