Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku

 
Zarządzenie Nr 8/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku

 Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, z późn. zm.), w związku z § 18 Uchwały
Nr 232 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 r. (z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 233 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów
na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne:
 

§ 2

Określa się harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne:
 

 § 3

Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne
i niestacjonarne:

 § 4

 

 

§ 5

 

§ 6

 

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2014
Data publikacji:
07.02.2014 12:05
Data aktualizacji:
07.02.2014 12:44
Liczba wyświetleń:
2436
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Harmonogramrekrutacjinastudiastacjonarne.pdf164.27 KB
Harmonogramrekrutacjinastudianiestacjonarne.pdf156.95 KB
Harmonogramrekrutacjidodatkowej.pdf157.95 KB
Harmonogramrekrutacjinastudianakierunkulekarskim.pdf155.14 KB
Harmonogramrekrutacjinastudianakierunkuweterynaria.pdf155.5 KB
Harmonogramrekrutacjidodatkowejnastudianakierunkulekarskimiweterynaria.pdf155.71 KB
ZarzNr8.doc98 KB