Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku

Strona została usunięta dnia: 7 luty, 2014 - 11:23

Zarządzenie Nr 8/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, z późn. zm.), w związku z § 18 Uchwały
Nr 232 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 r. (z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 233 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na
I rok studiów niestacjonarnych w 2013 r., zarządza się, co następuje:


§ 1

Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 

1.    

Rejestracja w systemie IRK

4.06 – 4.07.2014 r.

2.    

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 4.07.2014 r.*

3.    

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

17.06 – 4.07.2014 r.

4.    

Przyjmowanie od kandydatów na studia legitymujących się świadectwem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB zaświadczenia o uzyskanych wynikach

do 8.07.2014 r. do godz. 13:00

5.    

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

8.07.2014 r.

6.    

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

8.07.2014 r.

7.    

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

9.07-10.07.2014 r.

8.    

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

9.07-10.07.2014 r.

9.    

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

9.07.2014 r.

10.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych

9.07.2014 r. godz. 13:00

11.        

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia)

11.07.2014 r.

12.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia, ratownictwo medyczne - studia I stopnia)

14.07.2014 r. godz. 13:00

13.        

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 18.07.2014 r.

do godz. 15:00

14.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

21.07.2014 r.

godz. 13:00

15.        

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 28.07.2014 r.

do godz. 15:00

16.        

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

30.07.2014 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2014
Data publikacji:
07.02.2014 11:23
Data aktualizacji:
07.02.2014 11:23
Liczba wyświetleń:
1136
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument