Nr 7/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia Ośrodka pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 
 
Zarządzenie Nr 7/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

w sprawie utworzenia Ośrodka pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zarządza się co następuje:

§ 1

1.   Z dniem 1 lutego 2014 roku tworzy się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Ośrodek pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjne, zwany dalej Ośrodkiem.

2.     W skład Ośrodka wchodzą:

1)    Pracownia Chromatografii w Katedrze Farmakologii i Toksykologii,

2)    Pracownia Hematologii w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką,

3) Pracownia Wirusologii i Pracownia Immunologii w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej,

4)    Pracownia Cytometrii w Katedrze Chorób Ptaków,

5)    Pracownia Diagnostyki Molekularnej Chorób Zakaźnych w Katedrze Epizootiologii.

3.     Ośrodek funkcjonuje na podstawie Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Rektora
na wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2014
Data publikacji:
07.02.2014 11:10
Data aktualizacji:
07.02.2014 11:11
Liczba wyświetleń:
1831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr7.doc31.5 KB