Nr 6/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Ośrodka Kształcenia w Językach Obcych

 
 
Zarządzenie Nr 6/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Ośrodka Kształcenia w Językach Obcych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 449 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji zarządza się co następuje:

§ 1

1.     Z dniem 1 lutego 2014 roku tworzy się na Wydziale Prawa i Administracji Ośrodek Kształcenia
w Językach Obcych,
zwany dalej Ośrodkiem.

2.  Głównym zadaniem Ośrodka jest organizowanie nauczania przedmiotów wykładanych na Wydziale Prawa i Administracji w językach obcych oraz koordynowanie szkół prawa obcego.

3.   Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2014
Data publikacji:
07.02.2014 09:52
Data aktualizacji:
07.02.2014 09:53
Liczba wyświetleń:
1796
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr6.doc31 KB