Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania

 
Zarządzenie Nr 4/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 stycznia 2014 r.


w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1.  Zmienia się nazwę Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych na Biuro ds. Osób
    Niepełnosprawnych.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, poza przepisami 
    Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    określa Regulamin Biura stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.01.2014
Data publikacji:
28.01.2014 12:30
Data aktualizacji:
16.01.2017 09:54
Liczba wyświetleń:
2999
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr4.doc28 KB
RegulaminBON.pdf221.88 KB