Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
 Zarządzenie Nr 1/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2014 r.

 

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Tracą moc: Zarządzenie Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zarządzenie nr 42/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2012 roku oraz Zarządzenie nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. PRELIMINARZ/PROWIZORIUM WPŁYWOW I WYDATKÓW ZFŚS - WZÓR

2. SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFŚS - WZÓR

3. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFŚS - WZÓR

4. WYSOKOŚCI ZAPOMÓG

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZORGANIZOWANEGO I ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE
    WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

6. WYSOKOŚĆ DOFINANANSOWANIA WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE

7. CENNIK ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z ZAKŁADOWYCH OBIEKTÓW SOCJALNYCH W ROKU 2014 I LATACH
    NASTĘPNYCH

8. DOFINANSOWANIE LECZENIA SANATORYJNEGO LUB POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM

9. DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWO-REKREACYJNO-REHABILITACYJNEJ

10. WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIE ORAZ OKRESY SPŁATY POŻYCZEK UDZIELANYCH Z FUNDUSZU
    MIESZKANIOWEGO

11. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

12. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LECZENIA SANATORYJNEGO LUB UCZESTNICTWA W TURNUSIE
    REHABILITACYJNYM

13. WNIOSEK O PRZYZNANIE SKIEROWANIA UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWYCH
      OBIEKTÓW SOCJALNYCH

14. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

15. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM
     ZAKRESIE
- P

16. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM
     ZAKRESIE - EmRD

17. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

18. UMOWA POŻYCZKI - WZÓR

19. WYKAZ ZAKŁADOWYCH OBIEKTÓW SOCJALNYCH UWM W OLSZTYNIE

20. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

21. WNIOSEK O OBJĘCIE OPIEKĄ ZFŚS W UWM

22. DOFINANSOWANIE POMOCY RZECZOWEJ

23. RAMOWY REGULAMIN PRAC KOMISJI

24. REGULAMINY KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWYCH OBIEKTOW SOCJALNYCH

25. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA CELE KULTURALNE
     LUB SPORTOWO-REKREACYJNO-REHABILITACYJNE

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Socjalnych
Wytworzył:
Biuro ds. Socjalnych
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.01.2014
Data publikacji:
20.01.2014 09:28
Data aktualizacji:
20.01.2014 09:50
Liczba wyświetleń:
11278
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZFSSZalNr01.pdf77.76 KB
ZFSSZalNr02.pdf72.12 KB
ZFSSZalNr03.pdf76.56 KB