Nr 121/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 121/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:


§ 1

Wprowadza się:

1)   Instrukcję wystawiania faktur na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiącą
    załącznik nr 1.
2)   Instrukcję numerowania faktur na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiącą
    załącznik nr 2.
3)   Instrukcję użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    stanowiącą załącznik nr 3.
 
§ 2

Celem niniejszego zarządzenia jest wprowadzenie zasad wystawiania faktur przez Jednostki UWM, jednolitej numeracji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację faktur oraz uporządkowanie
i ujednolicenie czynności związanych z użytkowaniem kas fiskalnych.

 

§ 3

Do obowiązków pracowników upoważnionych do wystawiania faktur i/lub użytkujących kasy rejestrujące należy przestrzeganie postanowień instrukcji wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą:

1)     Instrukcja wystawiania faktur od 01.01.2014r.

2)     Instrukcja numerowania faktur od 01.01.2013r.

3)     Instrukcja użytkowania kas rejestrujących (fiskalnych) od 01.04.2013r.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2013
Data publikacji:
09.01.2014 09:10
Data aktualizacji:
09.01.2014 09:15
Liczba wyświetleń:
2511
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr121.docx16.92 KB
ZałNr1ZarzNr121.docx35.08 KB
ZałNr2ZarzNr121.doc76 KB
ZałNr3ZarzNr121.doc163 KB