Nr 120/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 120/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Zasady Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Tracą moc Zarządzenia Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie oraz Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zakładowego Planu
Kont – ZPK.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 01.01.2013 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2013
Data publikacji:
09.01.2014 08:57
Data aktualizacji:
09.01.2014 09:04
Liczba wyświetleń:
2099
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr120.docx121.78 KB
ZaldoZarzNr120.docx118.6 KB