Wersje strony UCHWAŁA Nr 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanis

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

WersjaAutor
03.01.2014 - 12:41 - wersja aktualnaZofia Konopka