Dział Ekonomiczny

Strona została usunięta dnia: 14 kwiecień, 2011 - 07:12

 

Dział Ekonomiczny

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 314, 315, 316, 313, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-48-68; Fax. 523 35 30

e-mail: anna.baranska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0900; kod finansowy: 9009

 

Zastępca Kwestora ds. Inwestycji

mgr Anna Barańska

tel. +48 (89) 524 52 06

e-mail: anna.baranska@uwm.edu.pl

 

Dział Ekonomiczny

 Zastępca Kierownika

Specjalista - mgr Anna Pieńczuk

tel. +48 (89) 523 48 68

e-mail anna.pienczuk@uwm.edu.pl

 Starszy Referent

mgr Agnieszka Topa

tel. +48 (89) 524 52 04

e-mail agnieszka.topa@uwm.edu.pl 

 Referent

mgr Agnieszka Tymińska- Jurgin

Tel. +48 (89) 524 51 76

e-mail agnieszka.tyminska@uwm.edu.pl

 

Emilia Trąbka

tel. +48 (89) 523 43 94

e-mail emilia.trabka@uwm.edu.pl

 

Anna Brzezińska

tel. +48 (89) 524 51 76

e-mail anna.brzezinska@uwm.edu.pl

 

DZIAŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 307,312,313; 10-719 Olsztyn

Kod ewidencji korespondencji: 90-0900; kod finansowy: 9009

Kierownik

mgr Edyta Fafińska

tel. +48 (89) 523-41-05

e-mail edyta.fafinska@uwm.edu.pl

Samodzielna księgowa

mgr Anna Reszczyńska

tel. +48 (89) 523-35-33

e-mail anna.reszczynska@uwm.edu.pl

 

lic. Anna Mierzejewska

tel. +48 (89) 523-47-34

e- mail anna.mierzejewska@uwm.edu.pl

 

lic. Katarzyna Niemyjska

tel. +48 (89) 523-43-94

e-mail kaska@uwm.edu.pl

Edyta Chabowska

tel. +48 (89) 523-35-33

e-mail edyta.chabowska@uwm.edu.pl

Specjalista

lic. Beata Wolak

tel. +48 (89) 523 43 94

e-mail beata.wolak@uwm.edu.pl 

Do zakresu działania Działu Ekonomicznego należy:

 

1)     opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)     sporządzanie prognozy planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,

3)     opracowywanie preliminarzy wydatków według jednostek organizacyjnych,

4)     opracowywanie kalkulacji kosztów, funkcjonowania Uniwersytetu,

5)     przygotowywanie projektów wniosków inwestycyjnych o finansowanie Uniwersytetu do właściwych organów,

6)     koordynowanie przedsięwzięć dotyczących planów rzeczowo-finansowych jednostek,

7)     koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)     opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności:

9)     statutowej Uniwersytetu,

10) dydaktycznej,

11) ogólnouczelnianej,

12) przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,

13) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań.

Do zakresu działania Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)     projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych,

b)     projektów finansowanych ze środków unijnych,

2)     przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno – prawnych pod względem formalno – rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)     kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,

4)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,

5)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań Uniwersytetu w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,

6)     dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uniwersytetu,

7)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt. 1,

8)     dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążanie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)     dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,

10) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt. 1,

11) przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,

12) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno – prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania Działu.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Ekonomiczny
Wytworzył:
mgr Anna Barańska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.05.2006
Data publikacji:
03.10.2007 08:22
Data aktualizacji:
14.04.2011 07:12
Liczba wyświetleń:
14068
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument