Biuro Kontroli Wewnętrznej

Biuro Kontroli Wewnętrznej
 ul. Romana Prawocheńskiego 9, pok. 109,
10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-52

 

Kierownik
mgr Andrzej Góźdź
+48 89 523 38 98
 
Pracownicy
 
mgr Marta Pikulińska
+48 89 523 34 52
 
mgr Jakub Goerick
+48 89 523 36 78
 
mgr Damian Michalski
+48 89 524 65 93

mgr Grzegorz Krzyżanowski
+48 89 524 65 93

Biuro Kontroli Wewnętrznej:
  1)  prowadzi w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu kontrole w oparciu o kryteria legalności,
      gospodarności, celowości i rzetelności,
  2)  ustala w ramach kontroli zakres ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków
      oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także formułuje zalecenia zmierzające do usunięcia
      nieprawidłowości,
  3)  dokonuje oceny działalności kontrolowanej jednostki na podstawie ustalonego w trakcie kontroli
      stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
  4)  opracowuje roczne plany kontroli wewnętrznych, współpracując w tym zakresie z Zespołem
      Audytu Wewnętrznego,
  5)  opracowuje roczne sprawozdania z przeprowadzonych w Uniwersytecie kontroli,
  6)  zapewnia kompletność i zgodność z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej,
  7)  koordynuje wewnętrzną sprawozdawczość z funkcjonowania kontroli zarządczej,
  8)  przekazuje Rektorowi wyniki samooceny oraz propozycję usprawnień systemu kontroli zarządczej,
  9)  zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
10)  prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Wytworzył:
Andrzej Góźdź
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2017
Data publikacji:
03.10.2007 08:13
Data aktualizacji:
02.03.2021 10:52
Liczba wyświetleń:
20292
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument