Nr 361 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 22 z dnia 21 września 2012 roku

 
UCHWAŁA Nr 361
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

uchylająca Uchwałę Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. hab. Janusza HELLERA, prof. UWM

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchyla Uchwałę Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. hab. Janusza HELLERA, prof. UWM.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2013
Data publikacji:
02.01.2014 08:38
Data aktualizacji:
16.01.2014 13:42
Liczba wyświetleń:
2695
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr361.doc32.5 KB