Nr 119/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 
Zarządzenie Nr 119/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą
Nr
399 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale
Matematyki i Informatyki, stanowi
się
co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Matematyki i Informatyki zmienia się nazwę Katedry Logiki i Podstaw Informatyki
na Katedrę Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.12.2013
Data publikacji:
24.12.2013 08:37
Data aktualizacji:
24.12.2013 08:37
Liczba wyświetleń:
1462
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr119.doc39.5 KB