Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-2016

Strona została usunięta dnia: 24 grudzień, 2013 - 08:32
 
Zarządzenie Nr 108/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję
2012-2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W § 1 w ust. 1:

1.     pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) Adam Olechno – Samorząd Studencki”,

2.     pkt 26 otrzymuje brzmienie: „26) Szymon Wesołowski – Samorząd Studencki”,

3.     pkt 27 otrzymuje brzmienie: „27) mgr Magdalena Jaworek – Samorząd Doktorantów”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
24.12.2013 08:31
Data aktualizacji:
24.12.2013 08:32
Liczba wyświetleń:
1496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr108.doc57 KB