Nr 70/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016

 
 Decyzja Nr 70/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie art. 213 ust. 1 i art. 226 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 94 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) stanowi
się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Decyzję Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 w następujący sposób:

1. § 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciele doktorantów:

a)     mgr Ewelina MĄCZKA,

b)     lek. wet. Katarzyna PALUS,

c)     mgr Aleksandra ZAMOJSKA.”

2. § 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciele doktorantów:

a)    mgr Roman KORDONSKYY

b)    mgr Aleksandra KURZYŃSKA

c)    lek. wet. Wojciech RĘKAWEK.”

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2013
Data publikacji:
24.12.2013 08:16
Data aktualizacji:
24.12.2013 08:18
Liczba wyświetleń:
1405
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyzjaNr70.doc31.5 KB