DOROTA KRZYKOWSKA

DOROTA KRZYKOWSKA

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

promotor: dr hab. Tomasz Kiljański, prof. UWM

promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Probola

PRACA DOKTORSKA pt. "Kontrola procesu żelowania mikropartykułowanych białek serwatkowych  poprzez badanie właściwości reologicznych"

MONIKA PLISZKA

MONIKA PLISZKA

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Promotor:  prof. dr hab. Małgorzata Darewicz