Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

 

Uchwała Nr 213 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 r.

zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

 

Zarządzenie Nr 26

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 września 2007 roku

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.

 

Zarządzenie Nr 23

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

 

Zarządzenie Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Zarządzenie Nr 18

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2007 roku