Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Decyzja Nr 7

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

Decyzja Nr 5 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji.

 

Decyzja Nr 5

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 marca 2007 r.

 

Decyzja Nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.

 

Decyzja Nr 3

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 lutego 2007 r.

 

Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

 

Uchwała Nr 214 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 r.
 

zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

 

Uchwała Nr 213 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 r.

zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.