Nr 172 z dnia 27 kwietnia 2007 r . w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak. 2007/2008

 

 

UCHWAŁA NR 172

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007roku

 

Nr 169 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr 169

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

Nr 168 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr 168

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

Nr 167 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania makrokierunków studiów w Uniwersytecie

 

 

UCHWAŁA NR 167

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

Nr 165 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok

 

UCHWAŁA Nr 165

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok.

Nr 164 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Uchwała Nr 164

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 r.

Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy

 

UCHWAŁA Nr 163

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku